โครงการและกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 12
2 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567 ครั้งที่1 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 12
3 การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 "โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ระยะที่ 3" เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา เทศบาลตำบลหวายเหนียว 18
4 วันพุธที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายประยูร ลี้ไพบูลย์ นายกเทศมนตรี พร้อม ด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล และพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา คนงานประจำรถขยะ) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เทศบาลตำบลหวายเหนียว 15
5 เทศบาลตำบลหวายเหนียวเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ITA) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว 29
6 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" เทศบาลตำบลหวายเหนียว 20
7 คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" และคณะผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลตำบลหวายเหนียวร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 18
8 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายกเทศมนตรีตำบลหวายเหนียว ได้มอบหมายให้บุคลากรทุกคน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" เทศบาลตำบลหวายเหนียว 18
9 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" เทศบาลตำบลหวายเหนียว 20
10 วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 นางอรทัย วงศ์วัชรมงคล นายอำเภอท่ามะกา นายประยูร ลี้ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลหวายเหนียว นางสาวพวงเพ็ชร์ พัมพันธ์พงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหวายเหนียว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากร เทศบาลตำบลหวายเหนียว 100

หน้า 1 จาก 30

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 085-9005164

QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448