รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพุล ตะไล โคมไฟ โคมลอย โคมควัน และมาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

          เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชน และสถานประกอบการต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนี้

          1. การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

          2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย การเว้นระยะห่าง หรือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น และการจัดงานให้อยู่ภายใต้การสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง การให้บริการจัดเก็บภาษีตามสถานประกอบการ ภายในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2564

ด้วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษี ตามสถานประกอบการภายในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดดังนี้

alt

 

ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
 
alt
 

ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

alt

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


คุณพึงพอใจทต.หวายเหนียว ด้านใด

QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448