ประมวลจริยธรรม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 138
2 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 73
3 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แผนการเสริมสร้างมตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 81
4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 117
5 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 139
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหวายเหนียว 117
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลหวายเหนียว 180
8 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนจริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว 119
9 ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 129
10 ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 99

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448