กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 63
2 คำสั่งเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การกำกับดูแลรับผิดชอบกำหนดช่องทางสำหรับการเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโมษณา เทศบาลตำบลหวายเหนียว 196
3 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา เทศบาลตำบลหวายเหนียว 190
4 หนังสือสั่งการ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 217
5 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เทศบาลตำบลหวายเหนียว 101

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448