ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 6
2 แผนการสอนประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 20
3 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2567 หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมส เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 22
4 วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.ได้มีการร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรค การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และแนวทางพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 62
5 รายงานอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว สังกัดเทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 55
6 แบบบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 138
7 บันทึกการชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง และภาวะโชนาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 75
8 แบบบันทึกการมาเรียนของเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 69
9 แบบรายงานผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 115
10 แบบรายงานการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้ปกครองที่ประสงค์ส่งเด็กที่มีเกณฑ์อายุเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว ปีการศึกษา 2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 74

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448