งานพัฒนาชุมชน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 5
2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 5
3 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 6
4 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหวายเหนียว 502
5 ประชาสัมพันธ์การรับยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 5
6 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 4
7 ฐานข้อมูลด้านอาชีพ เทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 4
8 ฐานข้อมูลคนพิการเทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 4
9 ฐานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 4
10 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 4

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448