งานพัฒนาชุมชน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 20
2 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 23
3 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 22
4 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 26
5 พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น เทศบาลตำบลหวายเหนียว 56
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 34
7 งานสวัสดิการสังคมส่งมอบบัตรให้กับผู้พิการเพื่อเป็นการอำนวยควมสะดวก เทศบาลตำบลหวายเหนียว 15
8 ระเบียบข้อบังคับงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 12
9 นักพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการในพื้นที่เทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 22
10 ฐานรายชื่อข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 25

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 085-9005164


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448