รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่1 ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 436
12 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ไตรมาสที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 175
13 สรุปผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 268
14 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง การายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 121
15 รายงานผลโครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 286
16 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 174
17 โครงการส่งเสริมนันทนาการในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 164
18 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 211
19 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 248
20 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 225
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448