รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบาย ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 246
2 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 97
3 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง การายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 154
4 ภาพกิจกรรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 171
5 รายงานผู้ชำระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ปีงบประมาณ 2564 และ2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 115
6 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว 297
7 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 139
8 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 206
9 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่4 ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 202
10 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 194

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448