รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6เดือน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 70
2 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 97
3 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 149
4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 1803

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448