ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 2
2 การเตรียมการจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 11
3 ประชาสัมพันธ์ทีมประเมินและแผนการตรวจ LPA ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 36
4 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ห้ามมิให้เล่นการพนันและเสพสุราในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการ เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 31
5 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง กำหนดให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 31
6 ประชาสัมพันธ์พนักงานเทศบาล เรื่อง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดกาญจนบุรี (Young Public and Private Collaboration: YPC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 72
7 แจ้งพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดการฝึกอบรม (27 มิถุนายน 2567) เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 129

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


คุณพึงพอใจทต.หวายเหนียว ด้านใด

QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448