หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำัส่งเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แต่งตั้งบุคคลตรวจสอบการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เทศบาลตำบลหวายเหนียว 48
2 คำสั่งเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจนับเงินสดในมือแบบไม่แจ้งล่วงหน้า หรือการตรวจนับเงินสดโดยบุคลากรที่ไม่มีหน้าที่เก็บรักษาเงินสด เทศบาลตำบลหวายเหนียว 178
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 47
4 คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 65
5 คู่มือการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 47
6 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 4 ปี(Audit Plan)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565-2568 ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว 71
7 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 43
8 คำสั่งเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 170
9 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 116
10 แบบสรุปผลการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 96

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 085-9005164

QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448