หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 LPA 2567: ตัวชี้วัดที่ 3 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 16
2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 29
3 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ระดับองค์กร เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 31
4 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 32
5 รายงานการผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่1/2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 33
6 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 30
7 รายงานการควบคุมภายในระดับองค์กรเทศบาลตำบลหวายเหนียวงบประมาณปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 30
8 คำสั่งเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แต่งตั้งบุคคลตรวจสอบการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เทศบาลตำบลหวายเหนียว 141
9 คำสั่งเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจนับเงินสดในมือแบบไม่แจ้งล่วงหน้า หรือการตรวจนับเงินสดโดยบุคลากรที่ไม่มีหน้าที่เก็บรักษาเงินสด เทศบาลตำบลหวายเหนียว 427
10 กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 126

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448