ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หวายเหนียว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รณรงค์ลดการเผาในที่โล่งเพื่อลดปัญหา PM2.5 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 164
2 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปีการศึกษา 2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 297
3 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แจ้งผลการประชุมประชาคม/เวทีสาธารณะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 19
4 โครงการธนาคารขยะ เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 23
5 โครงการสัมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการริเริ่มแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาชุมชน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก เทศบาลตำบลหวายเหนียว 17
6 โครงการตรวจคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไปสู่ชุมชน เทศบาลตำบลหวายเหนียว 20
7 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เทศบาลตำบลหวายเหนียว 19
8 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียวเรื่อง กำหนดการประชุมประชาคม/เวทีสาธารณะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2567) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 17
9 เชิญชวนชาวท่ามะกา อายุ 18 ปีขึ้นไป คัดกรองเพื่อหาวัณโรคโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ อย่าลืม!! นำบัตรประชาชนมาด้วย** ตั้งแแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2566-15 ก.พ. 2567สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลหรือ อบต.ใกล้บ้านท่าน เทศบาลตำบลหวายเหนียว 15
10 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 46

หน้า 1 จาก 21

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 085-9005164

QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448