คู่มือประชาชน ทต.หวายเหนียว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีป้าย เทศบาลตำบลหวายเหนียว 86
2 คู่มือประชาชนการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหวายเหนียว 84
3 คู่มือสำหรับประชาชนการยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 93
4 คู๋มือการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 61
5 คู๋มือการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลหวายเหนียว 53
6 คู๋มือการชำระภาษีป้าย เทศบาลตำบลหวายเหนียว 43
7 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ “คาราวานพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 20” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหวายเหนียว ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว 61
8 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เทศบาลตำบลหวายเหนียว 85
9 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 126
10 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม เทศบาลตำบลหวายเหนียว 404

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 085-9005164

QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448