คู่มือประชาชน ทต.หวายเหนียว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีป้าย เทศบาลตำบลหวายเหนียว 151
2 คู่มือประชาชนการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหวายเหนียว 261
3 คู่มือสำหรับประชาชนการยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 327
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 99
5 คู๋มือการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 99
6 คู๋มือการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลหวายเหนียว 108
7 คู๋มือการชำระภาษีป้าย เทศบาลตำบลหวายเหนียว 104
8 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ “คาราวานพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 20” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหวายเหนียว ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว 117
9 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เทศบาลตำบลหวายเหนียว 139
10 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 196

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448