ประกาศราคากลาง ทต.หวายเหนียว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ทต.หวายเหนียว 206
82 68/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักฝา คสล. จำนวน 14 บ่อ พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณทางเชื่อมถนนสายเลียบแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้าน นายปรีชา พุ่มแย้ม) ทต.หวายเหนียว 185
83 1032/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝา คสล. จำนวน60บ่อ และตีเส้นจราจร ติดตั้งราวกันตก (การ์ดเรล) บริเวณทางเชื่อมถนนสายเลียบแม่น้ำแม่กลอง ทต.หวายเหนียว 143
84 938/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเชื่อมถนนเทศบาลฯ ซอย 6 (ซอยบ้านนายเจือง จันทร์เครือ) หมู่ที่ 7 ตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่กำหนด) ทต.หวายเหนียว 160
85 921/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ทต.หวายเหนียว 201
86 773/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติิดตั้งจำนวน 8 เครื่อง ทต.หวายเหนียว 170
87 680/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 จัดจ้างซ่อมแซมป้ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย (เทศบาลซอย 4/1) หมู่ที่1 ตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หวายเหนียว 152
88 665/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 จัดจ้างงานตักเกรทดันขยะบนผิวจราจรรอบบ่อขยะลงบ่อขยะบริเวณบ่อขยะเทศบาลฯ หมู่ที่ 4 ตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ทต.หวายเหนียว 141
89 639/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำใต้อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 ห้อง และประตูห้องเก็บของด้านใต้อาคารศูนย์ฯ จำนวน 1 บาน บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหวายเหนียว ทต.หวายเหนียว 151
90 638/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 จัดจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกเดิมโดยการปรับปรุงเกรทผิวจราจรเดิม จำนวน 4 จุด บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินสายท่ามะกา-หนองตากยา หมู่ที่ 1 ตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ทต.หวายเหนียว 260

หน้า 9 จาก 9

9
ถัดไป
สุดท้าย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448