ประกาศราคากลาง ทต.หวายเหนียว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
71 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลฯ บริเวณพื้นอาคารชั้นที่ 2 โดยการปูหินแกรนิตแทนกระเบื้องปูพื้นเดิม รวมพื้นที่ดำเนินการ 287 ตารางเมตร บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหวายเหนียว หมู เทศบาลตำบลหวายเหนียว 268
72 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเชื่อมถนนเทศบาล ซอย6 (ซอยข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว) หมู่ที่ 7 ตำบลหวายเหนียว พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบที่กำหนด) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 225
73 554/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนวัดหวายเหนียว ทต.หวายเหนียว 310
74 535/2563 ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ทต.หวายเหนียว 167
75 381/2563 ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ทต.หวายเหนียว 147
76 300/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ บก.01 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.040-049 ทางเชื่อมถนนสายเลียบแม่น้ำแม่กลอง (ซอย6/5) บ้านวังทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหวายเหนียว 1 สาย ทต.หวายเหนียว 187
77 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ทต.หวายเหนียว 154
78 238/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 การปรับภูมิทัศน์บริเวณแพปลาริมน้ำหน้าวัดหวายเหนียว หมู่ที่ 4 ตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ทต.หวายเหนียว 176
79 214/2563 ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ทต.หวายเหนียว 163
80 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ทต.หวายเหนียว 162
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448