ประกาศราคากลาง ทต.หวายเหนียว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างแบบ บก.06 ที่จัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 188
32 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างแบบ บก.06 ที่จัดซื้อจัดจ้างใน้เดือนมีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 178
33 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียวเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง6เมตร ยาว 625เมตร หนา 0.05เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750ตารางเมตรพร้อมตีเส้นจราจร 210.93 ตารางเมตรบริเวณถนนคันคลองชลประทานสาย2ขวาหมู่5,7 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 177
34 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบบก.01โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรบริเวณถนนคันคลองชลประทานสาย 2 ขวา หมูที่5,7ตำบลหวายเหนียว(ช่วงสะพานเมโทร-ศาลาหมู่ที่7) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 338
35 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างแบบ บก.06 ที่จัดซื้อจัดจ้างใน้เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 217
36 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างแบบ บก.06 ที่จัดซื้อจัดจ้างใน้เดือนมกราคม 2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 190
37 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างแบบ บก.06 ที่จัดซื้อจัดจ้างใน้เดือนธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 174
38 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างแบบ บก.06 ที่จัดซื้อจัดจ้างใน้เดือน พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 142
39 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างแบบ บก.06 โครงการนำมูลฝอยใหม่ไปกำจัดยังสถานที่กำจัดปลายทางโดยคิดตามปริมาณที่เกิดขึ้นจริง ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 338
40 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างแบบ บก.06 ที่จัดซื้อจัดจ้างใน้เดือน ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 177
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448