ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หวายเหนียว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลฯโดยการรื้อหลังคาทำการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ พร้อมเปลี่ยนรางระบายน้ำฝนใหม่ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 299
2 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลฯและติดตั้งถังกรองน้ำแบบแสตนเลส บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหวายเหนียว หมูที่ 3 ตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 45
3 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลฯโดยการรื้อหลังคาทำการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ พร้อมเปลี่ยนรางระบายน้ำฝนใหม่ และติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 40
4 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝา คสล. ละตีเส้นจราจร บริเวณทางเชื่อมถนนเทศบาลฯ (ซอย3/4) หมู่ที่ 4 ตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่กำหนด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 35
5 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่ระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝา คสล.และตีเส้นจราจร บริเวณทางเชื่อมถนนเทศบาลฯ (ซอย3/4)หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 334
6 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝา คสล. ละตีเส้นจราจร บริเวณทางเชื่อมถนนเทศบาลฯ (ซอย3/4) หมู่ที่ 4 ตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่กำหนด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 75
7 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายหวายเหนียว-แสนตอเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม จำนวน 4 จุด พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหวายเหนียว-แสนตอ หมู่ที่ 1 ตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่กำหนด) เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 71
8 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณบ่อยืมชลประทานสาย2ขวา ภายในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียว ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 12,395.70 ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ่อยืมชลประทานสาย 2 ขวา หมู่ที่ 1,3 ตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 43
9 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร บริเวณถนนเทศบาลฯ (ซอย2/2) หมู่ที่ 2 ตำบลหวายเหนียว(ตามแบบที่กำหนด) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 340
10 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจรบริเวณทางเชื่อมถนนเทศบาลฯ (ซอย1/6) หมู่ที่ 6 ตำบลหวายเหนียว(ตามแบบที่กำหนด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหวายเหนียว 57

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 085-9005164

QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448