แผนอัตรากำลัง ทต.หวายเหนียว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 53
2 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 73
3 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี พ.ศ.2567-2569) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 108
4 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปี พ.ศ.2567-2569) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 117
5 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง การจัดบุคคลลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 222
6 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 145
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 304
8 แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลหวายเหนียว 175
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหวายเหนียว 168
10 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 194

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448