แผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.หวายเหนียว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3/2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 33
2 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2567 เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 36
3 ประกาศเทศบาลหวายเหนียว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2566) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 133
4 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียวเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติมฉบับที่ 10) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 140
5 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (แก้ไขฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 156
6 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 181
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) (แก้ไขฉบับที่ 5) เทศบาลตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 164
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว 343
9 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 168
10 ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 202

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448