มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือวิธีการใช้งานระบบ E-Service เทศบาลตำบลหวายเหนียว1 8
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหวายเหนียว 109
3 คู่มือการปฏฺิบัติงานงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหวายเหนียว 113
4 คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหวายเหนียว 67
5 คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 66
6 คู่มือการลาของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหวายเหนียว 69
7 คู่มือการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 49
8 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น เทศบาลตำบลหวายเหนียว 66
9 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเจ้าหน้าที่ สำหรับตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลหวายเหนียว 56
10 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลหวายเหนียว 883

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448