บุคลากรกองช่าง ทต.หวายเหนียว
นายศุภชัย พึ่งไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 091-6136352


- ว่าง -
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการนายศุภชัย พึ่งไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายวัลลภ โปร่งจิต
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายอดิษร ธนสมบูรณ์
ผู้ช่วยช่างนายเดชา เชื้อบุญ
พนักงานขับรถยนต์
 
นายวรวุฒิ สีสังวรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นางนารีรัตน์ ทิพวัฒน์
คนงาน
 
นายวรชัย คิ้วองอาจ
คนงาน


นายจีรวัฒน์ สกุลณัฐวัฒน์
คนงาน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448