หัวหน้าส่วนราชการ ทต.หวายเหนียวนางสุดา เสนกรรหา
ปลัดเทศบาลตำบลหวายเหนียว

 


นางนิลเนตร ทับทิมอ่อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
นางสาวพรศิริ หาญณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


alt
นายวิจิตร เขจรแข
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448