หัวหน้าส่วนราชการ ทต.หวายเหนียวนางสุดา เสนกรรหา
ปลัดเทศบาลตำบลหวายเหนียว
โทร. 089-8378089


นางนิลเนตร ทับทิมอ่อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 087-1531619
 
นางสาวพรศิริ หาญณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 089-9156774


alt
นายวิจิตร เขจรแข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 091-6136352

 alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 085-9005164

QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448