คณะผู้บริหาร ทต.หวายเหนียว


นายประยูร  ลี้ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลหวายเหนียว
โทร. 085-9005164

นายประวิทย์ งามทรัพย์
รองนายกเทศมนตรี

โทร 083-0193363

 

alt

นายวิบูลย์ ลี้ไพบูลย์
รองนายกเทศมนตรี

โทร 089-8030601

alt

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายฐนิต  นิสัยตรง

โทร 089-8838140

 

alt

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางสาวนฤมล รักดี

โทร 081-2749483
 

alt

 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448