ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)

ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448