ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ขอขยายเวลาในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.40-001 สายถนนหวายเหนียว-เขาช่อง หมู่ที่ 2,3 บ้านหวายเหนียว

ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ขอขยายเวลาในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.40-001 สายถนนหวายเหนียว-เขาช่อง หมู่ที่ 2,3 บ้านหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว กว้าง 7 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,505 ตารางเมตร เทศบาลตำบหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448