ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝา คสล.และตีเส้นจราจร บริเวณทางเชื่อมถนนเทศบาลฯ (ซอย3/4) หมู่ที่ 4 ตำบลหวายเหนียว(ตามแบบที่กำหนด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝา คสล.และตีเส้นจราจร บริเวณทางเชื่อมถนนเทศบาลฯ (ซอย3/4) หมู่ที่ 4 ตำบลหวายเหนียว(ตามแบบที่กำหนด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448