ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ htt://phdb.moph.go.th หรือสแกนตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏตามเอกสาร

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 085-9005164

QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448