รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปี พ.ศ.2566

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปี พ.ศ.2566

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448