โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448