มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
  1. ประเภทบริหารท้องถิ่น
  2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  3. ประเภทวิชาการ
  4. ประเภททั่วไป

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 085-9005164

QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448