ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt